Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων