Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών