Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2