Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατρικού ρουχισμού μίας χρήσης