Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης