Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος