Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ρπομήθεια υγρών καυσίμων-πετρελαίου κίνησης για ένα (1) έτος