Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »