Το Γ.Ν. Ζακύνθου καλεί σε 2η Δημόσια Διαβούλευση για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων»