Το Γ.Ν. Ζακύνθου γνωστοποιεί τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών