Το Γ.Ν. Ζακύνθου γνωστοποιεί τη διενέργεια επαναληπτικών συνοπτικών διαγωνισμών