Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά συμμετέχει στην 86η Δ.Ε.Θ.