Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά συμμετείχε στο SPETSATHLON 2019