ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ SMM HAMBURG 2022