Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά βράβευσε την ΥΠΑ και το Δήμο Μεγαρέων στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στα Μέγαρα