ΤΟ Β.Ε.Π. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΔΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ