Το Β.Ε.Π. τίμησε τη μνήμη του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου