Το Β.Ε.Π. στην εκδήλωση μνήμης για τον Ελ. Βενιζέλο