Το ΒΕΠ στην 5Η Πανελλήνια Γενική Έκθεση «Κορινθία 2013»