Το ΒΕΠ πιστοποιείται ως Οργανισμός με «ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ»