Το Β.Ε.Π. διερευνά το ενδιαφέρον των μελών του για προγραμματισμό επιχειρηματικών αποστολών