Το ΒΕΠ δείχνει το «πράσινο βήμα» για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία