Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές αγγειογραφίας)