Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατάσταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)