Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Απινιδωτής)