Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια ενός (1) Φ/Α µηχανήµατος