Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προµήθεια υγειονοµικού υλικού (Φορεία)