Το 424 ΓΣΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλώσιµων (ιατρικά βοηθήµατα)