Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προµήθεια ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιµατισµού (προστατευτικά εξαρτήµατα -ιµάντες)