Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ετήσια συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας ραδιενεργών λυμάτων