Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ετήσια συντήρηση μηχανημάτων» (Κεντρική Αποστείρωση, Χειρουργεία, Πυρηνικό Καταφύγιο, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΩΡΛ, Ουρολογικό Τμήμα)