Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου