Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την αµοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου