Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων των χειρουργείων και ΜΕΘ Covid