Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για προµήθεια εξοπλισµού για το τµήµα αιµοδοσίας (τέσσερις πολυθρόνες αιµοληψίας σταθερές