Το 424 Γ.Σ.Ν. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (Φαρµακευτικά είδη)