Το 424 ΓΣΝ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας (Αγορές υγειονομικού υλικού για κάλυψη αναγκών ΣΝ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19)»