Το 424 ΓΣΝ διακηρύσσει ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (Φάρµακα για το πεπτικό σύστηµα και το µεταβολισµό)