«Το 2020 η χώρα να κάνει το αναπτυξιακό άλμα με πρωταγωνιστές τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις», Ανδριανός Μιχάλαρος , Πρόεδρος Β.Ε.Π.