"Την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» προτείνει το Β.Ε.Π."