Τη δημιουργία «επαγγελματικής ταυτότητας» προσφύγων από την Ουκρανία και προσβάσιμης σε επιχειρήσεις και Επιμελητήρια πλατφόρμας αναζήτησης τεχνιτών ζήτησε το ΒΕΠ