Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ στη διαχείριση των αποβλήτων