Θετική στάση του Κ. Σκρέκα στις προτάσεις του Β.Ε.Π.