Θετική πρωτοβουλία για τη στήριξη ΜΜΕ από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση