Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων