Τέθηκε σε διαβούλευση η Υ.Α. για την οργάνωση και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων