Τέλεση του ετήσιου Αγιασμού στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά