Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επηρέασαν την αγορά εργασίας, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ