Σύσταση ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών