Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση αναβάθμισης των λουτρών του 691 ΒΕΒ